Ετήσια Γενική Συνέλευση CSR CYPRUS

Το Διοικητικό Συμβούλιο του CSR Cyprus ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση του CSR Cyprus θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 στο ξενοδοχείο Radisson Blu στη Λάρνακα (χάρτης), στις 8:30πμ.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιηθούν συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται και αποστέλλοντας το, το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2019.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να γίνει συμπληρώνοντας το σχετικό συνημμένο έντυπο μέχρι την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019.

Συνημμένα μπορείτε επίσης να βρείτε [α] το Πρόγραμμα Εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, [β] την Πρόσκληση – Δήλωση Συμμετοχής στην ΕΓΣ και [γ] το Πληρεξούσιο Έγγραφο (σε περίπτωση που θα θέλατε να σας εκπροσωπήσει κάποιο άλλο Μέλος).

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόγραμμα Εργασιών της Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση – Δήλωση Συμμετοχής στην ΕΓΣ
Πληρεξούσιο Έγγραφο
Έντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας

28/05/2019