Επιχορηγημένο σεμινάριο μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα: "Εταιρική Στρατηγική για Βιώσιμα Επιχειρηματικά Μοντέλα"

To CSR Cyprus σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων πραγματοποιεί εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Εταιρική Στρατηγική για Βιώσιμα Επιχειρηματικά Μοντέλα σε Συνθήκες Πανδημίας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεκπαίδευσης στις: 19, 21, 26 και 28 Μαΐου 2020 από τις 09:00πμ μέχρι τις 12:45μμ.

To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σαν πρόγραμμα ζωτικής σημασίας και επομένως επιχορηγείται εξ’ολοκλήρου από την ΑνΑΔ, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις/Οργανισμούς Μέλη του CSR Cyprus.

Το πρόγραμμα κατάρτισης επιδιώκει να παρουσιάσει έναν ολιστικό τρόπο επαναδημιουργίας της επιχειρηματικής στρατηγικής, με σκοπό να δημιουργεί προστιθέμενη αξία, τόσο για την επιχείρηση όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Ιδιαίτερα σήμερα, οι πρωτόγνωρες συνθήκες που όλοι βιώνουμε, λόγω της πανδημίας, λόγω του ιού (COVID-19), απαιτούν διεύρυνση των συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να υπάρξει μετατόπιση από το παραδοσιακό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, προς ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τρόπο κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο.

Η κλιματική αλλαγή, οι κοινωνικές ανισότητες, η διαφθορά είναι όλα παγκόσμιες προκλήσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των ανθρώπινων κοινωνιών. Στην περίοδο μετά την πανδημία, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να προσαρμοστούν σε ένα νέο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ενώ η υπευθυνότητά θα τεθεί στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας σε όλο το εύρος δράσεων από την επίδειξη αλληλεγγύης, έως την χρηματοδότηση και τις επενδύσεις.

Για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες θα κληθούν μέσω διαδραστικής εκπαίδευσης, να αναγνωρίσουν το πλαίσιο Υπευθυνότητας εντός του οποίου θα πρέπει οι επιχειρήσεις τους να λειτουργούν και τους τρόπους που η Διακυβέρνηση μπορεί να υποστηρίξει την αναδόμηση της στρατηγικής. Μέσω μελετών περίπτωσης (case studies) θα ανακαλύψουν πως η Καινοτομία μπορεί να συμβάλει προς την ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ μέσω βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας με τη χρήση υλικών (τελικών προϊόντων) θα κατανοήσουν την αξία της Συνεργασίας.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κος Αλέξανδρος Κωστόπουλος, ειδικός εμπειρογνώμων και εκπαιδευτής θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με μακρά θητεία στο CSR HELLAS και Global Compact Network Hellas, κατέχοντας τη θέση του Υπεύθυνου Ανάπτυξης. Από το 2019, ο κος Κωστόπουλος είναι Μέλος ΔΣ του CSR Europe 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την κα Μαρία Πειραία ή τον κο Στέφανο Τσίνγκη στο 22 665 102 ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις mpirea@oeb.org.cystsingis@oeb.org.cy.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την επισυναπτόμενη δήλωση. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 

04/05/2020