Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:   Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)
Αντιπρόεδρος: κ. Θεόδουλος Μακρυγιάννης (Cyta)   
Γραμματέας: κα. Παγώνα Λίγγου (Τσιμεντοποιία Βασιλικού)  
Ταμίας: κ. Ανδρέας Χατζηπαναγής (Remedica)  
Μέλη: κ. Σοφούλης Νικολαόυ (LGS Handling)
κα. Έλλη Ιωαννίδου (Τράπεζα Κύπρου)
κ. Πανίκος Τσολιάς (Hermes Airports)
κα. Πόπη Ψάλιου (Curis Network)