Έργα

Το CSR Cyprus στοχεύει στη διάδοση και προώθηση θεμάτων που άπτονται της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και τον εμπλουτισμό και διεύρυνση των γνώσεων για την ευθύνη που έχουν οι εταιρείες απέναντι στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει και να συμμετέχει σε προγράμματα στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών σχετικών πρωτοβουλιών.


European Pact 4 Youth

Ήδη, το CSR Cyprus, ως εθνικός εταίρος του CSR Europe, από τον Αύγουστο του 2017, συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία European Pact 4 Youth και συντονίζει την υλοποίησή της στην Κύπρο, με στόχο την εδραίωση συνεργασιών μεταξύ επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και κυρίως τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου παροχής ποιοτικών θέσεων πρακτικής άσκησης/επαγγελματικής κατάρτισης για τη νεολαία.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία αποτελεί μια αμοιβαία δέσμευση των επικεφαλής του επιχειρηματικού κόσμου και την Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το European Pact 4 Youth: https://www.csreurope.org/pactforyouth