Ιδρυτικά Μέλη

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta)
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ
Ελληνική Τράπεζα
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Μ. Σ. Ιακωβίδης & Σια Λτδ
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
Τραπεζα Κύπρου
Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου)
Scientronics
Carrefour (Κύπρου)
Cyprus Healthcare Group
Eurobank Cyprus
Premier Shukuroglou
IMH
infoCREDIT Group
Insights Market Research (IMR)
LGS Handling
Medochemie
Petrolina (Holdings) Public Limited
Photos Photiades Group
Remedica Ltd
The Cyprus Institute