Μάθετε περισσότερα
για τους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης
Κάντε κλικ εδώ

Μέλη

43

Αριθμός Εργαζομένων Μελών

20,000 +

Κύκλος Εργασιών Μελών (ως % του ΑΕΠ)

> 22%

Νέα & Ανακοινώσεις

Παρουσίαση του Οδηγού Εταιρικού Εθελοντισμού για υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Παρουσίαση του Οδηγού Εταιρικού Εθελοντισμού για υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

15/10/2020

Corporate Sustainability and Responsibility School, 5 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2020

Corporate Sustainability and Responsibility School, 5 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2020

02/10/2020

Τα μέλη μας

 • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
 • Astrobank
 • Bank of Cyprus
 • cdbbank
 • Charalambides Christis
 • CTC PLC
 • Eurobank Cyprus
 • Curis Network
 • Cyta
 • Hellenic Bank
 • Hellenic Petroleum
 • Hermes Airports
 • imh
 • Infocredit Group
 • Kypwell
 • Ινστιτούτο Γενετικής
 • LGS Handling
 • LIDL Cyprus
 • McDonalds
 • Pafilia
 • Petrolina
 • Photos Photiades
 • Remedica
 • Sklavenitis
 • The Cyprus Institute
 • Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ
 • University of Nicosia
 • Βάσσος Ηλιάδης Λτδ
 • vttv
 • Πολυκλινική Υγεία
 • Logicom
 • Value Creation

Για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως τις 31/12/2030 απομένουν: