Μάθετε περισσότερα
για τους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης
Κάντε κλικ εδώ

Μέλη

37

Αριθμός Εργαζομένων Μελών

20,000 +

Κύκλος Εργασιών Μελών (ως % του ΑΕΠ)

> 22%

Νέα & Ανακοινώσεις

Επιχορηγημένο Σεμινάριο Αναδ με θέμα:

Επιχορηγημένο Σεμινάριο Αναδ με θέμα: "Υλοποίηση στρατηγικής για την προώθηση της ΕΚΕ και της Εταιρικής Διακυβέρνησης'

20/11/2019

To CSR Cyprus σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΟΕΒ οργανώνουν διήμερο σεμινάριο με θέμα.

Ημερίδες με θέμα:

Ημερίδες με θέμα: "Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα"

24/10/2019

Το Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus) συνδιοργανώνει Ημερίδες Ενημέρωσης με την Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) και το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Τα μέλη μας

 • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
 • Astrobank
 • Bank of Cyprus
 • cdbbank
 • Charalambides Christis
 • CTC PLC
 • Eurobank Cyprus
 • Curis Network
 • Cyta
 • Εθνική Τράπεζα
 • Hellenic Bank
 • Hellenic Petroleum
 • Henkel
 • Hermes Airports
 • imh
 • Infocredit Group
 • ICTS
 • LGS Handling
 • LIDL Cyprus
 • McDonalds
 • Pafilia
 • Petrolina
 • Photos Photiades
 • Remedica
 • Sklavenitis
 • The Cyprus Institute
 • Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ
 • University of Nicosia
 • Βάσσος Ηλιάδης Λτδ
 • vttv
 • Πολυκλινική Υγεία
 • Logicom

Για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως τις 31/12/2030 απομένουν: