Μάθετε περισσότερα
για τους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης
Κάντε κλικ εδώ

Μέλη

38

Αριθμός Εργαζομένων Μελών

20,000 +

Κύκλος Εργασιών Μελών (ως % του ΑΕΠ)

> 22%

Νέα & Ανακοινώσεις

CSR Cyprus Christmas Breakfast

CSR Cyprus Christmas Breakfast

13/12/2019

Πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2019 το «CSR Cyprus Christmas Breakfast», το οποίο διοργάνωσε το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus) για τα Μέλη του.

Επιχορηγημένο Σεμινάριο Αναδ με θέμα:

Επιχορηγημένο Σεμινάριο Αναδ με θέμα: "Υλοποίηση στρατηγικής για την προώθηση της ΕΚΕ και της Εταιρικής Διακυβέρνησης"

20/11/2019

To CSR Cyprus σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΟΕΒ σχεδίασαν και υλοποίησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την "Υλοποίηση στρατηγικής για την προώθηση της ΕΚΕ και της Εταιρικής Διακυβέρνησης'.

Τα μέλη μας

 • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
 • Astrobank
 • Bank of Cyprus
 • cdbbank
 • Charalambides Christis
 • CTC PLC
 • Eurobank Cyprus
 • Curis Network
 • Cyta
 • Εθνική Τράπεζα
 • Hellenic Bank
 • Hellenic Petroleum
 • Henkel
 • Hermes Airports
 • imh
 • Infocredit Group
 • ICTS
 • LGS Handling
 • LIDL Cyprus
 • McDonalds
 • Pafilia
 • Petrolina
 • Photos Photiades
 • Remedica
 • Sklavenitis
 • The Cyprus Institute
 • Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ
 • University of Nicosia
 • Βάσσος Ηλιάδης Λτδ
 • vttv
 • Πολυκλινική Υγεία
 • Logicom

Για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως τις 31/12/2030 απομένουν: