Πολυκλινική Υγεία - Ιδιωτικό Νοσοκομείο

Στέλεχος Επικοινωνίας

Νικολάου Ροδοθέα
Environmental, Health & Safety Manager
 
Ναυπλίου 21, 3025 Λεμεσός
Τ.Θ. 56174, 3305 Λεμεσός
 
Τηλέφωνο: 25884629
Φαξ: 25353890
 
E-mail: rnicolaou@ygiapolyclinic.com

Ιστοσελίδα