Αποστολή

Αξιοποιώντας τις αρχές και πρακτικές της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας το CSR Cyprus επιδιώκει να αναπτύξει, να προωθήσει, και να προβάλει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.