Για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως τις 31/12/2030 απομένουν:


  • days

  • Hours

  • Minutes

  • Seconds

Το CSR Cyprus

Ιδρύθηκε με τη μορφή Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου και αποτελεί το εθνικό επιχειρηματικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στην Κύπρο. Κύριος σκοπός του Δικτύου είναι η προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή της ΕΚΕ και η προβολή της τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Νέα & Εκδηλώσεις

Αρχείο Ανακοινώσεων »

>25%
47
22.000+

Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις